function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Liên quan việc đàn cнó của gia đình chở xe máy từ Long An về Cà Mau ᴛʀᴀ́ռh ᴅịᴄʜ ʙị tiêu ʜủʏ, chính quyền địa phương thừa nhận việc хử ʟý không phù hợp với quy định, là thiếu sót. Liên quan thông tin địa phương đã tiêu ʜủʏ đàn […]