function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

(PLVN) – Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ Kʜᴀɴʜ (SN 1967, ᴄᴜ̛̣ᴜ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ TX Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) “đᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ” ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ đᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀… ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴀ̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ; ᴏ̂ɴɢ Kʜᴀɴʜ ɴᴀʏ đᴀ̃ “ᴛʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̣ɪ ᴅᴀɴʜ ʟɪᴇ̣̂ᴛ”, ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ […]

(NLĐO)-Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ Aɴ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ռ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Nɢᴀ̀ʏ 23-11, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ Bᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ […]

VOV.VN – Theo ông ɴɢᴜʏễn Sĩ Dũng, từ chức không có nghĩa là chấm hết nếu cáռ bộ chưa đến tuổi nghỉ hưu, mà từ chức là để chuyển tiếp sang một công việc mới phù hợp hơn. Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư […]

Tᴏ̂́ɪ 21-11, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ Tʀᴀ̂̀ɴ Mɪɴʜ Hᴀ̉ɪ (39 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴀ́ռ ʙᴏ̣̂ ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴏ̂ ᴛʜɪ̣, xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ UBND P.11) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̣̂”. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ Cʜᴀ̂ᴜ Tʜɪ̣ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ (38 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “đᴜ̛ᴀ […]