function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Vận động viên (VĐV) cầm cờ của đoàn ᴛʜể thao Tonga trong lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 có cách đặc biệt để khiến cả thế giới chú ý. Pita Taufatofua cầm cờ đại diện cho đoàn ᴛʜể thao Tonga tiến vào bên trong sân vận động Nhật Bản. Với […]

2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼P̼C̼R̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ […]