function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Nɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄ F1 sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19. Qᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Aɴ Hᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪ Xᴜᴀ̂ɴ – ɴᴏ̛ɪ 4 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19 […]

Ôɴɢ Lᴇ̂ Hᴜ̀ɴɢ Sᴏ̛ɴ (39 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) – ᴛɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Hᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ Tᴏ̂, ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Nɪɴʜ – ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ, ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ.  Ôɴɢ […]

ɦσàn пɢυყên – Đại diện ᴘɦɑ́т пɢօ̂п của Tịnh Thất 𝚋օ̂̀ng Lai dùng nhiều lời lẽ тս̣c tĩu để ҳս́с phạm тɦượng tọa тɦɪ́сɦ Nhật тս̛̀. тս̛̀ng tham gia сɑ́с sɦσw truყền hình, tài nɑ̌пg dưới vỏ bọc “тɾ𝘦̉ ҽм mồ сօ̂i”. Nhóm пɢưօ̛̀ɩ của Tịnh Thất 𝚋օ̂̀ng Lai ɢɑ̂ყ […]

Mới đây, trên Fanpage có tên Nguyễn Phương Hằng với 1,3 triệu theo dõi đã đăng đàn thông báo rằng: “Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴇ̂́ɴ! Vᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 18ʜ00 ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ (08/11/2021) ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đᴇ̂̉ ʜᴏ̉ɪ V.O xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴅᴀ́ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ đɪ ᴛʜᴜ̛̉ ADN ᴠᴏ̛́ɪ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ […]

Cᴀ́ᴛ Lɪɴʜ – Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̣ᴘ, đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʀᴏ̃. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴᴏ́ ᴠᴇ̂̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ. Đᴜ́ɴɢ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴀ̀ ᴋʜɪ̣ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴʜɪ̀ɴ xᴀ̂́ᴜ ʜᴀʏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴍᴇ̀. Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ɢᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴀᴏ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ […]

Một trong những sự việc đáng chú ý nhất trong giới ngoại giao châu Âu trong tuần qua, là hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn làm việc cấp cao của Việt Nam thăm chính thức Pháp và làm việc tại Anh Quốc. Tại sao sự kiện này […]