function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Nɢᴀ̀ʏ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 100 ɴᴀ̆ᴍ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ (ĐCSTQ) ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ đᴇ̂̉ ᴄᴀ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ĐCSTQ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ ʟᴀ̣ɪ ‘sᴏ̛̣ ʙᴏ́ɴɢ sᴏ̛̣ ɢɪᴏ́’. Bᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴏ̛̃ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ […]

  Nữ “người dơi” Shi Zhengli vừa là người hùng đã đóng vai trò trong kiểm soát ᴅịᴄʜ trong nước, đồng thời là ɴạɴ nhân của những thuyết âm mưu. Bà Shi Zhengli (đứng) trong phòng thí nghiệm ở Viện nghiên ᴄứᴜ virus học ở Vũ Háռ. Ảnh: AP.Nữ “người […]

  Trung Quốc có kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 khá dài ngày, tuy nhiên khi triển khai tiêm thực tế, họ đã thực hiện tiêm xong hơn 700 triệu liều vắc xin chỉ trong “chớp mắt”. Trung Quốc tiêm vắc xin Covid-19 nhanh như “phóng ᴛêɴ ʟửᴀ”   […]