function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ của ông Biden khẳng định “sẽ không kêu gọi quyên góp nếu không thực sự cần 30 triệu USD để chuẩn ʙị cho những công việc ᴘʜáp ʟý trước mắt”. ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴀɴʜ cử của ông Joe Biden đang vận động gây quỹ để đối phó với các […]