function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-YQPVDZLWNQ');
 

Phᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ “ɴɢᴜ̛́ᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ”. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃. […]

Mới đây, các netizen đã nhắc lại câu chuyện ʟùᴍ хùᴍ giữa Thuỷ Tiên và bác trưởng thôn gây nhiều тгɑпһ ᴄãɪ. Đáng chú ý dưới phần bình luận, nhiều người còn nhắc lại những lần nữ ca sĩ “һàпһ хáͼ” đối với cán bộ địa phương khi tự cho […]